• Ternyata Semuanya Sebab Sholawat

  dalam sebuah kitab karya Ibnu Farhun Al-Qurtuby disebutkan:
  "Ketahuilah, sesungguhnya pada sholawat atas Nabi Muhammad saw terdapat 10 Karomah (Kemuliyaan):
  1. (Sebagaimana) Sholawat-nya Allah swt Yang Maha Diraja dan Maha Kuasa
  2.  Sebagai Syafaatnya Nabi Muhammad saw, Nabi yang terpilih
  3.  Menginguti para Malaikat yang sholeh-sholeh
  4.  Sebagai pembeda dari orang-orang munafik dan kafir
  5.  Penghapus kelalaian dan dosa-dosa
  6.  Sebagai penolong atas terkabulnya hajat dan keinginan
  7.  Penerang perkara yang dhohir(nampak) dan rahasia
  8.  Selamat dari Tempat Siksa(Neraka)
  9.  Masuk dalam Tempat yang Ditetapkan(Surga)
  10. Mendapatkan keselamatan dari Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun  

  dalam Kitab "Hadaiqul anwar fi Assholatu wa Assalamu 'alan Nabi almuhtar saw"

  Beberapa Faidah (hasiat) bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam bersholawat:
  1.  Patuh terhadap perintah Allah swt untuk bersholawat ke atas Nabi Muhammad saw.
  2.  Nyocoki (sebagai kepatutan terhadap) Allah swt dalam bersholawat ke atas Nabi Muhammad saw.
  3.  Nyocoki (sebagai kepatutan terhadap) para Malaikat dalam bersholawat ke atas Nabi Muhammad saw.
  4.  Mendapatkan balasan 10 kali sholawat dari Allah swt atas satu sholawat ke atas Nabi Muhammad saw.
  5.  Ditinggikan derajatnya 10 derajat
  6.  Ditulis baginya 10 kebaikan
  7.  Dihapus baginya 10 keburukan
  8.  Terdapat harapan terkabulnya do'a-do'anya
  9.  Merupakan sebab mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad saw
  10. Merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan ditutupinya aib
  11. Merupakan sebab tercukupinya hamba akan keinginan perkara penting baginya.
  12. Merupakan sebab dekatnya hamba terhadap Baginda Nabi Muhammad saw
  13. Sholawat menduduki kedudukan shodakoh (bersholawat menyamai pahala bersedekah)
  14. Sebagai sebab terkabulnya hajat
  15. Merupakan sebab mendapatkan sholawat dari Allah swt dan para malaikat
  16. Sesungguhnya Sholawat adalah sebagai pensucian dan pembersihan baginya (orang yang bersholawat)
  17. Sebagai sebab bebungah sebelum ia wafat, ia mendapatkan khabar baik bahwa ia akan masuk surga
  18. Menjadi sebab diselamatkan dari kesusahan di Hari Kiyamat
  19. sebagai sebab Nabi muhammad saw menjawabi sholawatnya(hamba)
  20. Menjadi sebab teringatnya perkara yang ia lupa
  21. Menjadi sebab bagusnya (Berkahnya) Majlis, dan tiadalah pulang kepada keluarganya dalam kesusahan di Hari Kiyamat
  22. Sebagai sebab penolak kefakiran (Penghilang kefakiran)
  23. Menghilangkan baginya sebutan bakhil(pelit) saat mendengar sholawat ke atas Nabi Muhammad saw
  24. Selamat dari ucapan Nabi Muhammad saw "roghima anfuhu (Gopak lebu irunge/ Sungguh sangat hina ia)" ketika meninggalkan menjawab sholawat
  25. sesungguhnya kelak sholawat akan menuntun orang yang bersholawat jalan ke surga dan sebaliknya sholawat akan menyesatkan orang yang meninggalkan sholawat dari jalan ke surga
  26. Sesungguhnya sholawat membebaskan dari bau busuknya suatu majlis yang tidak menyebut Asma Allah dan Rosulullah saw
  27. Sholawat adalah penyebab sempurnanya ucapan yang diawali dengan hamdalah dan sholawat
  28. Menjadi sebab beruntungnya hamba bisa selamat melewati titian shirotol mustakim
  29. sholawat dapat membebaskan hamba dari tabiat buruk terhadap sholawat
  30. Solawat merupakan sebab Allah swt meletakkan pujian kebaikan bagi orang yang bersolawat diantara langit dan bumi
  31. Merupakan sebab turunnya rahmat Allah swt
  32. Manjadikan Berkah
  33. Menjadikan Sebab langgengnya kecintaan terhadap Baginda Nabi Muhammad saw dan semakin bertambah dan menggelora, padahal Aqidah Iman seseorang tiadalah sempurna melainkan Mahbbah Nabi yang terus bertambah dan menggelora
  34. Sholawat merupakan sebab Baginda Nabi Muhammad saw mencintai orang yang yang bersholawat
  35. Sholawat merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah dan hidupnya hatinya 


  36. ..... >>

  berlanjut
 • 0 komentar:

  Posting Komentar

  Silahkan tinggalkan pesan disini

  DAFTAR SEKARANG

  Pendaftaran Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Itqon Patebon, Kendal Tahun Pelajaran 2023/2024 Daftar Sekarang, Kuota Terbatas.

  ALAMAT

  Kebonharjo RT 3 RW 2 Patebon Kendal Jawa Tengah

  EMAIL

  spmalitqon@gmail.com
  mak.alitqon@gmail.com

  TELEPON

  0813-1111-9337

  WHATSAPP

  0813-1111-9337